BREED Platform

Steeds vaker zien we dat organisaties leren 24/7 mogelijk maken voor hun werknemers. De mooiste digitale tools worden hiervoor ingekocht. Maar ondanks enorme investeringen levert het niet op wat het zou moeten opleveren. Leren begint namelijk bij een duidelijke visie op leren. Waarom willen wij dat onze medewerkers leren? Hoe maken wij het mogelijk dat onze werknemers leren en wat zetten hiervoor in?

Helaas beginnen veel organisaties bij de laatste vraag, wat zetten we in. Er wordt fors geïnvesteerd in de digitale tools om kennis te delen. Denk aan eigen video kanalen, social media platformen, etc. Men hoopt dat alle deze technieken automatisch uitdagen tot leren. Echter is daar meer voor nodig. Het vraagt om een eenduidig talentenbeleid.

BREED helpt bedrijven bij het ontwikkelen en inrichten van:

 • een visie op leren en talentontwikkeling
 • een  leerplatform
 • e-learning modules
 • leertrajecten op maat

Onder een platform verstaan wij een bedrijfsspecifieke digitale leeromgeving waar medewerkers elkaar vinden, kennis delen en kennis opdoen door middel van bijvoorbeeld instructievideos, e-learning modules of onderdelen van een groter leertraject uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat dit platform niet alleen in de ‘cloud’ blijft hangen maar ook echt de medewerkers bereikt helpen wij het bedrijf vooraf een duidelijke visie op leren te ontwikkelen en hierop het talentenbeleid, management en HRM af te stemmen.

De voordelen die een platform uiteindelijk oplevert:

 • Zeer efficient en kostenbesparend;
 • Mix van formeel, informeel en sociaal leren;
 • Cocreatie met HRM, management en medewerkers;
 • Talenten staan centraal;
 • 24/7  beschikbaar voor alle medewerkers;
 • Social media, software en IT tools als middel om informeel leren te expliciteren en om kennisdeling
  en kennisproductie te bevorderen en te behouden.

 

De implementatie van een leerplatform is voor iedere organisatie uniek. Ons stappenplan geeft een beeld van de fasen die doorlopen worden. U kunt ons stappenplan hier downloaden: Implementation SLP

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een talentgericht leerplatform voor uw organisatie? Wij gaan hierover graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken: 06 20 99 35 96 of per e-mail: info@breedleren.nl

BREED Trainen & Presenteren

Informatie komt pas over wanneer de deelnemers betrokken zijn. BREED beschikt over didactische structuren en presentatietechnieken die zorgen voor een hoge betrokkenheid onder de deelnemers. Zorg dat uw verhaal overkomt en dat de deelnemers echt iets opsteken!

 

BREED Trainen

Trainingen zijn bedoeld om de kennis en vaardigheden van de deelnemers te versterken. Toch leveren trainingen nog te vaak te weinig op. Dit is opmerkelijk wanneer je trainingen vergelijkt met instructie in het onderwijs. Binnen het onderwijs zijn we tegenwoordig in staat zeer effectief informatie over te brengen en ervoor te zorgen dat alle leerlingen en studenten leren. Waarom zou dit dan niet mogelijk zijn binnen trainingen buiten de onderwijssector?

Bij BREED leren wij daarom trainers op welke wijze zij ervoor kunnen zorgen dat er meer leerrendement behaald kan worden uit een training. Wij bieden inzicht in het meest effectieve leermodel (directe instructie), bewezen didactische structuren (Marzano) en de nieuwste trainingstools. Hierdoor zijn ook trainers in staat hun deelnemers echt iets te laten leren wat tevens direct toepasbaar is in de praktijk.

Ons aanbod bestaat uit een basistraining waarin de deelnemers niet alleen kennismaken met een effectieve manier van training geven, maar het ook zelf ervaren. Binnen een basistraining komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Een effectieve opbouw volgens het directe instructiemodel
 • Doelen stellen en effectief feedback geven
 • Het activeren van voorkennis
 • Inzetten van enkele coöperatieve structuren om de nieuwe kennis samen   in te oefenen
 • Het belang van evalueren

Naast de basistraining bieden wij verdiepingstrainingen en coaching-on-the-job aan rondom effectief bewezen didactische structuren.

 

De fasen van het directe instructie model.

De fasen van het directe instructie model.

BREED Presenteren

Een verhaal goed overbrengen is nog niet zo eenvoudig, maar soms wel ontzettend belangrijk. Zeker wanneer het gaat om het promoten van je bedrijf of een nieuw product.

Bij BREED helpen wij (sales)managers, cursusleiders en leidinggevenden hun verhaal dusdanig over te brengen dat het ook echt blijft hangen bij de toehoorders. Dit doen wij door middel van een basistraining waarin de deelnemers leren:

 • Het verwerken van het directe instructiemodel binnen je presentatie
 • Kennismaking en oefenen met presentatietechnieken  en tools
 • De belangrijke rol van lichaamshouding en stemgebruik

Tevens is het de mogelijkheid gecoacht te worden door een van onze experts in presentatietechnieken. Je ontvangt dan de feedback die je nodig hebt in de praktijk.

 

Wilt u meer weten over BREED Trainen of Presenteren? Wij gaan hierover graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken: 06 20 99 35 96 of per e-mail: info@breedleren.nl

Team BREED

Het succes van teams en projecten hangt voor 80% af van “zachte” factoren. BREED maakt met behulp van de Management Drives methode deze zachte factoren meetbaar en biedt u zo de mogelijkheid om echt voor succes te gaan!

Management Drives (MD) is een unieke methode om naar organisaties te kijken. MD laat u heel snel en eenvoudig inzien dat mensen, teams en organisaties bepaalde leidende denkpatronen hebben.

Het inzicht in die denkpatronen, die worden gemeten in de vorm van drijfveren, geeft vele verrassende invalshoeken. Drijfveren bepalen in hoge mate hoe een individu of een organisatie functioneert. Drijfveren zijn medebepalend voor de cultuur van uw team of organisatie. Datgene wat iemand drijft bepaalt namelijk in grote mate zijn gedrag, zijn waarnemingen, zijn motivatie om dingen wel of niet te doen, de zaken waar hij graag energie aan geeft, en zijn management- en besluitvormingsstijl.

In iedere samenwerking zijn het de combinaties van drijfveren die maken hoe het ’spel’ verloopt. Begrijpen we elkaar, vullen we elkaar aan, of zitten we elkaar constant in de haren en praten we wel erg veel langs elkaar heen?

Met behulp van een digitale test worden de drijfveren van individuele teamleden en teammanagers zichtbaar. Dit helpt om de onderlinge communicatie, verdeling van werkzaamheden en de aansturing van het team te optimaliseren. Samen met de klant wordt een op maat vervolgtraject ingericht met als doel de performance van het team te verhogen.

  Team BREED biedt u en uw team:

 • een effectieve manier om het beste uit uw medewerkers te halen;
 • grip op groepsprocessen en teamvorming;
 • wederzijds begrip en op  constructieve wijze conflicten oplossen;
 • een methode om mensen te motiveren in ontwikkelings- en veranderprocessen;
 • een manier om de organisatiecultuur concreet en beïnvloedbaar te maken;
 • effectief leidinggeven en samenwerken door inzicht in drijfveren;
 • de stap van goed naar geweldig.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van Management Drives voor uw team? Wij gaan hierover graag met u in gesprek.
U kunt ons telefonisch bereiken: 06 20 99 35 96 of per e-mail: info@breedleren.nl

Management-Drives

BREED Vergaderen

De gemiddelde professional verliest 31 uur per maand aan ineffectief vergaderen. Dit is echt niet nodig! BREED helpt organisaties de effectiviteit en efficiëntie van vergaderen in een kort tijdsbestek duurzaam te verhogen.

De meest gehoorde klachten met betrekking tot vergaderingen zijn: saai, duurt te lang, geen structuur, onvoorbereide deelnemers, het is alleen maar luisteren, er worden geen besluiten genomen, etc. Korte lijstjes met tips voor effectief vergaderen zijn overal te vinden en deze helpen. Maar hoe ga je nu precies anders vergaderen en wat zijn de oorzaken van de klachten?

Wanneer een goede structuur ontbreekt, vragen vergaderingen veel focus en discipline. Daar ligt één van de oorzaken van veel vergaderingen. Ons brein werkt op een snelheid van 1400 woorden per minuut. Een enorm verschil met wat gemiddeld tijdens vergaderingen bij ons brein binnenkomt. Dit is gemiddeld slechts zo’n 200 woorden per minuut. Ons brein gaat zich dus al vrij snel vervelen en moet bij de les gehouden worden.

De consultants en trainers van BREED vergaderen leren u in een op maat traject een structuur in vergaderingen aan te brengen en tools in te zetten die alle deelnemers optimaal prikkelt. Dit zorgt voor meer effectiviteit, een hoger energieniveau en betere besluitvorming. Deelnemers voelen zich allemaal, en dus niet alleen de voorzitter, verantwoordelijk voor een efficiënt en productief verloop van de vergadering.

Met BREED vergaderen:

 • krijgt u inzicht in de factoren die momenteel de oorzaak zijn van ineffectief vergaderen in uw organisatie;
 • bent u in staat een effectieve vergaderstructuur op te zetten en vorm te geven;
 • leert u diverse werkvormen en tools te gebruiken die actieve deelname van collega’s bevorderen;
 • wordt flinke besparing, rust en tijdwinst mogelijk.

9789461182067-240x300

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Wij gaan hierover graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken: 06 20 99 35 96 of per e-mail: info@breedleren.nl

Ontwerp en realisatie: StudioGM2.nl